75 Aniversari

IES 75è Aniversari

Continuem dibuixant el futur, innovant i aprenent de tot el que ens envolta. Treballant fort com fins ara, dins de vint-i-cinc anys celebrarem el centenari de la IES.

VÍDEO DE LA FESTA
Amb aquestes paraules d'agraïment ha començat l'espectacle: autoritats, familiars, amics, enginyers, directius, dissenyadors, administratius, informàtics, treballadors, equip de dones i d'homes que feu el dia a dia de l'empresa: Benvinguts en la festa del 75è Aniversari d'Industrias Eléctricas Soler !
Ara hem de continuar dibuixant el futur, innovant i aprenent de tot el que ens envolta. Treballant fort com fins ara, dins de vint-i-cinc anys celebrarem el centenari de la IES.