El cost de les matèries primeres i el seu impacte en el sector industrial

El cost de les matèries primeres i el seu impacte en el sector industrial

Les matèries primeres estan en constant fluctuació de preus des de la pandèmia. Fa tres anys que el cost d’aquestes matèries ha pujat desorbitadament, a causa de la conjunció de diversos factors als quals se li suma la influència directa de les conseqüències de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.

Segons el portal eleconomista.es, la pujada de preus en les matèries primeres té una explicació de comportament, “quan els preus de les matèries primeres són alts, hi ha un major incentiu per a invertir en exploració i mineria”, afirma el mitjà digital. Però quan els preus són baixos, la rendibilitat d’aquesta inversió disminueix, la qual cosa porta a una reducció de la producció i a un augment dels preus en anys posteriors. I això últim és el que porta passant a Europa aquests anys. En el moment que Europa, Àsia i els Estats Units es van començar a recuperar del cop de la COVID-19, no hi havia una capacitat necessària per a satisfer la demanda de matèries primeres. En aquest moment, els preus de 2021 van començar a pujar.

D’aquesta manera, podem definir els principals factors que influeixen directament en la pujada de preus: la demanda mundial i l’escassetat d’oferta. Malgrat tenir una influència menys directa, el canvi climàtic també té pes; les sequeres, inundacions i altres esdeveniments naturals, han afectat la producció i el subministrament d’unes certes matèries primeres. Així com l’especulació d’inversors que busquen obtenir beneficis dels canvis en els preus i els canvis en la política i regulació governamental, com ara aranzels comercials i sancions econòmiques.

Tots aquests elements influencien el moviment de preu de les matèries primeres, i si a més li sumem la sacsejada econòmica que ha suposat tant la pandèmia com la guerra d’Ucraïna per al sector, el mercat es desestabilitza. Hi ha hagut un impacte en l’economia global i en els consumidors que ha augmentat els costos de producció i els preus de béns i serveis.

Una regulació excessiva?

D’entre tots els factors influents en la pujada de preus, en el sector també es parla de les conseqüències d’una regulació “excessiva”. Un estudi realitzat per la patronal CEOE revela les preocupacions en el sector industrial. Segons l’anàlisi en el mitjà Cinco Días, la influència del marc regulador a nivell nacional i europeu es percep negativament. Aquestes restriccions -sobre regulació o regulació excessiva- tenen molt mala valoració, especialment la que té relació amb el compliment de la normativa ambiental ja que acaba tenint “alts costos i excés de burocràcia”.

A part dels factors directes i indirectes en la pujada de preus, Occident compta amb les directrius de ASG, A (ambientals), S (socials) i G (govern corporatiu) que fa que el fenomen s’assenti, ja que conserven els mateixos incentius de preu que els altres productors però amb restriccions. Aquestes limitacions funcionen com un compromís amb la societat, demostra que l’activitat que l’empresa duu a terme està involucrada en l’ètica del planeta, però situa els territoris que l’apliquen en desavantatge ja que no és una regulació global.

L’acer inoxidable en el sector industrial

La situació econòmica actual càrrega al sector industrial, i a tants uns altres, amb una inflació en els preus de les matèries primeres que se suma a totes les altres dificultats. A IES Soler hem notat aquests canvis com a la majoria de les empreses, i pràcticament en tots els sectors d’activitat. Si bé, és veritat que el nostre sector, i concretament a IES, s’ha vist afectat especialment per la pujada de preus de l’acer inoxidable. En la nostra empresa és un material que s’usa molt regularment, el trobem en la major part dels components per a la fabricació de les resistències elèctriques i també en els components dels equips complets.

De fet, l’acer és el metall més produït amb diferència. Per aquest motiu les fluctuacions en el seu preu, per mínimes que siguin, tenen grans conseqüències econòmiques, a escala macro i micro. És un material que té un preu inestable, per aquesta raó està subjecte a canvis i encara més en períodes econòmics de crisis, inflació o recessió. Segons Confemetal, els preus de les matèries primeres del metall (fabricació metal·lúrgica de ferro, acer i ferro) va arribar a tenir un increment interanual del 45,9% el mes de maig de 2022.

En quina situació ens trobem?

L’impacte de les pujades de preu ha produït diversos canvis, en IES hem reduït el marge de benefici per a generar menys impacte en la compra final del client. De totes maneres, encara que ho intentem reduir és un canvi que es nota en totes les fases de compra-venda, ja siguin proveïdors, distribuïdors, fabricadors o compradors.

Si ens fixem en l’Observatori de Matèries primeres Industrials del grup Spri, que té unes dades molt actualitzades, veiem que les previsions actuals mostren uns nivells de preus per a 2023 més alts que al desembre, però “l’evolució de la situació a la Xina continuarà sent determinant per a la demanda i els preus”. En qualsevol cas, l’Observatori preveu que els preus durant 2023 no arribin a aconseguir els màxims de 2022. Malgrat l’expectativa de desacceleració, els preus continuen alts pel fet que no sols intervé el preu de la matèria primera. També influencien altres factors; els especuladors; les despeses d’energia, transport o salaris; l’escassetat de material; i, actualment, la important inflació que suporta Europa, ja que està fent que els preus finals no arribin a reflectir les possibles “millores”.

A IES sempre vetllem per la qualitat del nostre producte i, al seu torn, cuidem als nostres clients. Per aquesta raó lluitem perquè els materials que utilitzem siguin de bona qualitat i el més competitius possible en el mercat.

Gràcies per confiar en l’Equip IES, tots els professionals de l’empresa estem compromesos amb tu, volem créixer i evolucionar al teu costat.