El paper de l’enginyeria en la construcció d’un món més sostenible

El paper de l’enginyeria en la construcció d’un món més sostenible

Juan Soler Torroella, fundador d’Industrias Eléctricas Soler (IES SOLER), solia dir que “l’enginy i la iniciativa són indispensables per a poder contribuir a la millora d’un país”. I és que ser enginyer/a implica dues dimensions: una tècnica on es requereixen coneixements i habilitats i una altra social en la qual es dona resposta, a través dels béns o serveis que es produeixen, a les necessitats que té la societat. Aquesta professió és capaç de transformar la vida de les persones i els seus avanços han produït i continuen produint un enorme impacte en el món actual.

Entre els enginyers que van canviar el rumb de la societat podem citar a Alan Turing, figura clau del desxifrat de la màquina Enigma que va contribuir a posar fi a la II Guerra Mundial; Margaret Hamilton que va dirigir a l’equip encarregat de desenvolupar el codi de navegació ‘on-board’ utilitzat en el Programa Especial Apol·lo que va enviar a l’espai a Neil Armstrong; Henry Ford conegut pel seu treball en la Ford Motor Company, va ajudar a desenvolupar gestes de l’enginyeria com la moderna cadena de muntatge… La llista pot ser interminable i són molts els exemples d’enginyers o inventors que van permetre avanços significatius en diferents àmbits al llarg de la història.

Engineering

L’enginyeria utilitza els coneixements científics i matemàtics dins d’una indústria específica per a desenvolupar formes, fer que aquestes funcionin i resoldre problemes, ja sigui amb el transport, la medicina, l’entreteniment, l’espai o el medi ambient. Aquesta professió està darrere de pràcticament tot (telèfons mòbils, cotxes, ordinadors, sabates…) i la seva utilitat i beneficis per a les persones és el que la fa tan important en la nostra societat.

Avui dia, més que mai, el repte està a poder desenvolupar productes eficients i cada vegada més sostenibles ja que la sostenibilitat en la producció i el consum cobra una gran rellevància per a l’enginyeria industrial. La demanda de béns i serveis continua creixent, posa a prova els recursos existents i exigeix un major enginy per a satisfer les necessitats d’un món cada vegada més poblat.

En aquest context, els enginyers industrials es troben en una posició rellevant i única per a incorporar conceptes de sostenibilitat al seu treball, a triar amb major eficàcia com volen contribuir en la producció i fabricació de béns d’una forma compromesa responent a la demanda social i tenint en compte al mateix temps els principis ecològics i econòmics. Treballar en el disseny, funcionament i avaluació d’estratègies de fabricació i producció més netes és clau perquè puguem contribuir a solucions d’enginyeria més sostenibles i eficients.

Engineering

Rebem visites a les instal·lacions de la companyia per part d’escoles o companys del gremi, i IES sempre destaca el paper tan important que exerceixen els enginyers en l’elaboració de solucions de calor elèctrica industrial per als nostres clients i sector.

Fa unes setmanes, Jordi Soler 3a generació de l’empresa, va poder atendre un grup d’enginyers que formen part de ENGINYERS BCN del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i aquestes van ser les seves paraules: “Queda patent que sense els enginyers no s’hagués pogut fer aquest salt de qualitat en les nostres solucions d’enginyeria per a tot tipus d’empreses i en particular a les del sector energètic, clients finals o EPC (especistas) de tot el món”.

Avui podem subministrar equips complets per a mantenir o augmentar la temperatura en tota mena de líquids, sòlids o gasos, oferint un estudi previ amb l’ajuda de sofisticades aplicacions de programari termodinàmiques. Una solució per a cada aplicació i client, des d’una resistència fins a un equip complet muntat i inter establerta connexió en un skid amb el seu dipòsit a pressió, vàlvules i armaris de control, a més podent oferir la posada en marxa en planta en qualsevol part del món”.

Sostenibilitat i rendibilitat empresarial

Els enginyers continuaran marcant la diferència en la societat del futur. Segons dades de l’Observatori dels Enginyers Industrials de Catalunya, la transformació digital, el creixement dels equips humans, l’accés als fons Next Generation i la internacionalització de l’activitat són les oportunitats més importants a tenir en compte en el sector per part del col·lectiu en els pròxims anys.

Engineering

Constantment apareixen nous llocs de treball en enginyeria i la necessitat de professionals qualificats i especialitzats que donin resposta als reptes de la indústria és cada vegada major. Segons un estudi recent elaborat per l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya, l’estat necessitarà 200.000 enginyers més en els pròxims deu anys.

Es tracta doncs d’una professió amb grans perspectives de futur, especialment per als joves que vulguin enfocar la seva carrera en aquest camp. Diferents escoles han visitat les instal·lacions de la nostra empresa on els ensenyem el funcionament i l’oferta de les solucions de calor elèctrica industrial que posem a disposició en el mercat des de la nostra experiència de més de 75 anys en el sector.

Som conscients que la figura de l’enginyer serà clau en el procés de transformació digital i energètica, continuarem treballant en l’ús de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i socialment beneficioses. Desenvolupar productes innovadors, eficients, més inclusius i sostenibles és un objectiu que forma part de la nostra visió ja que contribuïm amb aquest vessant social de l’enginyeria que tant de valor té alhora que pot contribuir a millorar la rendibilitat, augmentar la competitivitat i la reputació corporativa de la companyia. A més, aquesta implicació cap a un món més col·laboratiu no és només a nivell local sinó mundial perquè la incorporació dels ODS en la filosofia de producció està molt present i és clau en el compromís d’una societat més sostenible per a tots.