Avantatges de l’energia elèctrica de procedència renovable vs de procedència de combustibles fòssils.

Avantatges de l’energia elèctrica de procedència renovable vs de procedència de combustibles fòssils.

La Unió Europea ha establert uns ambiciosos objectius de reducció d’emissions de Gasos d’efecte hivernacle (GEI) perquè l’any 2050 la seva economia no depengui tant del consum energètic que prové dels combustibles fòssils.

Segons afirma la consultora McKinsey, les energies renovables podrien produir més de la meitat de l’electricitat mundial el 2035, a preus més baixos que la generada amb combustibles fòssils.
Els millors preus de l’electricitat provinent d’energies renovables juntament amb el menor cost d’instal·lació dels equips elèctrics en comparació a equips de combustibles fòssils (gas, fuel-oil, etc.) sumat a una regulació més estricta en les emissions de gasos d’efecte hivernacle està fent possible l’impuls del consum d’electricitat procedent de fonts renovables en múltiples sectors que abans depenien exclusivament dels combustibles fòssils.

Ens agradaria destacar a continuació quins són els avantatges de treballar en els processos industrials amb electricitat alimentada per energies renovables i com des d’Industrias Eléctricas Soler SA (IES SOLER) treballem per brindar solucions eficients en diversos sectors i els seus processos de calor elèctric per poder acompanyar al canvi ajudant així a la reducció de les emissions GEH al nostre volgut planeta.
Avui dia, prop del 20% de l’energia consumida en la indústria és elèctrica pel que tenim encara molt camí per recórrer, les empreses industrials ens hem de comprometre, sempre amb el suport de la societat, serveis públics i privats, intentant que la producció sigui cada vegada més sostenible.
L’electricitat unida a les fonts d’energies renovables semblen ser el futur per a la humanitat, les empreses tant públiques com privades estem obligades moralment a acompanyar amb aquesta necessària evolució.

fosil fuel vs electricity

Menor cost

Un dels principals avantatges que implica treballar en processos industrials amb subministrament elèctric, i en específic amb escalfadors elèctrics industrials, és sens dubte el cost d’inversió inicial, els sistemes de calefacció elèctrica solen tenir un cost inicial d’instal·lació més baix que els sistemes alimentats per gas, petroli, fueloil.
En el cas dels escalfadors elèctrics no existeix la necessitat de grans obres estructurals ni tampoc la necessitat de comptar amb grans superfícies per a la seva instal·lació o emmagatzematge de combustibles com per exemple els pellets a les calderes de biomassa.
D’altra banda, l’actual augment del cost del Gas fa que els processos industrials que requereixin d’aquest, s’encareixin i en alguns casos resultin inviables econòmicament.
Es diu que els sistemes de calefacció elèctrica duren un 50% més que les calderes de gas o petroli i això es deu, en gran part, al fet que aquests sistemes no inclouen peces mòbils internes, fent que es redueixi molt el risc d’avaria o desgast en comparació amb altres alternatives de calefacció com la dels escalfadors elèctrics.
Així doncs, el manteniment d’un sistema de calefacció elèctrica és menor, i, per tant, menys costós, que un de gas, petroli o fueloil.

 

Seguretat

Els sistemes d’escalfament per a processos industrials amb escalfadors elèctrics és una de les formes més segures per escalfar tant en els processos industrials, com en la calefacció de les zones de treball.
Amb aquests equips elèctrics, es redueixen al mínim, sent gairebé nuls, els riscos d’intoxicació per monòxid de carboni o explosions.

 

Reducció d’emissions

Com hem anticipat, treballar amb processos industrials la font d’energia dels quals tingui la possibilitat de ser provinent de fonts renovables, com és l’electricitat (energia solar, eòlica, hidroelèctrica, entre d’altres) genera una significant reducció de les emissions de C02 i gasos d’efecte hivernacle.
Sempre que és possible utilitzem sistemes de control de potència per tiristors, la qual cosa implica un control de potència proporcional i fi, on l’estalvi d’energia és considerable, ja que en treballar el voltatge en funció del senyal analògic ( 4–20 mA, 0-5/10 Vdc) es produeix només la transmissió de potència necessària d’acord amb la demanda del procés, evitant pics de temperatura innecessaris alhora que s’allarga la vida de tots els components.
Des d’IES SOLER, ajudem als nostres clients a ser més sostenibles dissenyant i fabricant escalfadors elèctrics per poder substituir els seus processos de gas o altres combustibles fòssils.

Àmplia gamma de models

Avui dia, l’oferta d’escalfadors elèctrics és molt àmplia. Hi ha molts models depenent del sector en què s’utilitzi (energia, indústria, transport…), la potència, el temps d’escalfament, el material, el disseny o el preu.
A IES Soler podem oferir solucions elèctriques des d’un simple escalfador d’aletes per a aire o un escalfador d’immersió, a equips complexos donant solucions de calor elèctrica, partint de càlculs termodinàmics, etc., fabricant l’equip complet en un skid, amb el seu armari de control a tiristors, vàlvules de drenatge, venteig, de seguretat, etc., completament interconnexió i llest per operar en planta, oferint la possibilitat d’incloure la posada en marxa de l’equip arreu del món.
Si les empreses industrials que podem contribuir a aquest canvi energètic més net augmentem l’ús en el consum d’aquestes tecnologies i si el preu de l’electricitat continua reduint-se respecte al del combustible convencional gràcies a l’aportació de les renovables, es podria estimular aquesta necessària transició energètica, ja que augmentaria l’interès per les inversions en les energies renovables.
Des d’IES Soler creiem més que mai en la voluntat de treballar junts per aconseguir l’objectiu de la neutralitat climàtica i eliminar progressivament les energies que provenen del combustible fòssil per al 2050.

Encara som a temps d’aconseguir-ho!