Escalfador per a Central de Cicle Combinat

Escalfador per a Central de Cicle Combinat

Ciclo combinado

Escalfador per a central de Cicle Combinat amb destinació al Nord d’Europa.
Aquesta fabricació és francament diferent a les altres, es tracta d’un equip on hem incorporat el Nanodac, un controlador/registrador amb tecnologia altament precisa que ens permet dividir i utilitzar la potència depenent dels requeriments del sistema.
Aquest escalfador IES disposa d’unes característiques de gran calibre, tant per la seva grandària com per les seves especificacions tècniques. Disposa d’una potència de 1400 kW que arriba a aconseguir els 240 °C i un cabal màxim de 40.000 Kg/h.
Compleix amb totes les disposicions nacionals i de la Unió Europea, requisits, normes, reglaments, sempre basant-se amb les especificacions sol·licitades.