Fusió per absorció

Fusió per absorció

fusión por absorción

En els darrers mesos les societats del Grup Soler, hem estat treballant en la posada en marxa de la nova estructura empresarial que acollirà el negoci de INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A i COMERCIAL SOLER S.A i de la qual ens plau informar-vos que procedirem a simplificar l’estructura actual mitjançant l’absorció per part de INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A (empresa absorbent) i de la societat COMERCIAL SOLER S.A (empresa absorbida).
D’aquesta manera, volem aconseguir una simplificació de l’estructura, una reducció en els costos de gestió associats i una presa de decisions més eficient i dinàmica en mans de la societat absorbent.

Així mateix, en compliment del previst a l’article 39 de la llei de Modificacions Estructurals, posem a la seva disposició, la informació i documentació relativa a la fusió.

Joan Soler Moradell – President
Joan I. Soler Vilà – Gerent