Homologats com a proveïdors de Dragados Offshore

Homologats com a proveïdors de Dragados Offshore

Hem obtingut l’homologació com a proveïdors de la prestigiosa enginyeria DRAGADOS OFFSHORE, S.A. www.dragadosoffshore.com referent mundial en els sectors, petrolífer, gas i energètic, després de superar els exigents requeriments tècnics del sector.
La dilatada experiència en la interpretació de les necessitats del client, el disseny, la fabricació, la posta en marxa, el manteniment i la formació del personal operatiu i de manteniment en planta, de sistemes de generació i control de color elèctric avalen aquesta homologació.
Un reconeixement més dels nostres clients a un jove i experimentat equip humà, avalat per més de 70 anys de experiència en el desenvolupament de sistemes de calor elèctric, que contribueix a reforçar l’estratègia de creixement en aquest exigent segment de marcat y a la presencia global d’Industrias Eléctricas Soler, S.A.