IES i l’absentisme laboral

IES i l’absentisme laboral

Industrias Eléctricas Soler, S.A ha estat enguany empresa en el punt de mira degut al seu baixíssim absentisme laboral, es per això que Umivale mutua a la qual formem part ens ha convidat a participar en una taula rodona per exposar el nostre cas a empreses dins el nostre territori.
Per obtenir aquests bon resultats, des de l’empresa s’han portat a terme diverses actuacions entre elles:
– Augmentar la formació en prevenció de riscos laborals
– Formació específica en primers auxilis.
– Formació específica en emergències.
– Coordinació d’activitats empresarials per als treballadors que realitzen feines a altres empreses.
– Pla específic de prevenció de riscos per a empreses clients.
– Flexibilitzar l’horari per a que els treballadors tinguin un marge a l’hora d’arribar a la feina.
– Avisar ràpidament a la mútua per realitzar el seguiment el més aviat possible i posar-los en situació.