IES present a El Salvador per una causa solidària

IES present a El Salvador per una causa solidària

Industrias Eléctricas Soler juntament amb altres empreses del municipi han col·laborat en el Projecte Gota a Gota, recolzat per la ONG EMMCI (Estudiants i Mestres de Magisteri per a la Cooperació Internacional.), en de construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua potable en un centre escolar en el municipi de Tecoluca a El Salvador on feia molts anys que no disposaven d’aigua potable.
Durant aquest estiu s’ha pogut acabar el projecte a l’escola Los Naranjos , i d’aquesta infraestructura se’n podrà beneficiar  tota la població estudiantil de la zona.