Incoterms: La clau per a l’èxit en el comerç internacional

Incoterms: La clau per a l’èxit en el comerç internacional

Els Incoterms, acrònim de International Commercial Terms (Termes Comercials Internacionals), són més que simples regles estandarditzades; són els fonaments de les operacions en el món del comerç internacional.
En la nostra empresa, reconeixem la importància crucial de comprendre i aplicar correctament els Incoterms, ja que són la columna vertebral que guia les nostres transaccions globals. Aquests termes no sols defineixen les responsabilitats de compradors i venedors, sinó que també són la pedra angular que ens permet evitar malentesos costosos, retards en els enviaments i disputes legals.
És per això que en Indústrias Elèctricas Soler ens esforcem constantment per mantenir als nostres treballadors al dia d’aquests termes, garantint que tots puguem treballar sota les mateixes regles i amb la màxima eficiència.

Els Incoterms, desenvolupats inicialment per la Cambra de Comerç Internacional (CCI) en 1936, han estat una guia fonamental en el comerç internacional des de llavors. A IES Soler entenem que aquests termes no són estàtics; han evolucionat amb el temps per a adaptar-se a les canviants pràctiques comercials i logístiques globals. L’última actualització, Incoterms 2020, reflecteix el compromís continu d’adaptar-se a les necessitats del comerç modern. Per a nosaltres, aquesta actualització no és només un ajust en les nostres pràctiques comercials, sinó una oportunitat per a millorar les nostres operacions i mantenir-nos a l’avantguarda de l’eficiència en el comerç internacional

Exportació global i les operacions internacionals

Explora fins a on arriben els nostres equips, fes clic en el mapa.

IES s’enorgulleix del seu abast global, les nostres operacions internacionals estan al voltant del 50%
Electrifiquem els teus processos de calor, els nostres projectes van des de l’estudi inicial fins al lliurament, oferint un servei logístic a escala mundial, sota Incoterms, i sota demanda duem a terme la posada en marxa a tot el món.

Estar al dia: La importància de la formació

Entenem que la complexitat i la importància d’aquests termes requereix una formació contínua i especialitzada per a garantir que el nostre personal estigui completament equipat per a abordar els desafiaments i capitalitzar les oportunitats que sorgeixen en aquest àmbit.
Reconeixem que la comprensió i el domini d’ells són fonamentals, és per això, que brindem una atenció especial a la formació del nostre equip involucrat en operacions amb el comerç internacional. Ens assegurem que es participi regularment a cursos específics, com els oferts per la Cambra de Comerç que aborden temes des dels fonaments fins a les complexitats dels Incoterms 2020. Aquests cursos proporcionen no sols una comprensió teòrica sòlida, sinó també la capacitat d’aplicar aquests coneixements en situacions pràctiques del món real.

En què es basen els Incoterms

Com bé hem dit, els Incoterms proporcionen informació indispensable per a la realització eficaç de transaccions internacionals, establint les bases sobre les quals es distribueixen els costos, riscos, i obligacions logístiques entre les parts implicades. Aquests termes aclareixen aspectes clau de la negociació i execució de contractes de venda internacional, com, per exemple:

  • Qui és responsable de contractar i pagar el transport.
  • Qui assumeix l’assegurança de les mercaderies durant el seu trànsit.
  • En quin moment es produeix la transferència de riscos de la mercaderia del venedor al comprador.

Quant als tipus d’Incoterms específicament dissenyats per a l’exportació, s’ofereix una àmplia gamma que permet a les empreses adaptar-se a les seves necessitats logístiques i de risc específiques. Alguns dels més rellevants inclouen:

  • EXW (Ex Works): Situa la mínima responsabilitat sobre el venedor, sent ideal per a aquells compradors que prefereixen prendre control total sobre el transport i la logística des de l’origen.
  • FCA (Free Carrier): El venedor lliura la mercaderia al transportista designat pel comprador en el lloc convingut, assumint els costos fins a aquest punt.
  • FOB (Free On Board): El venedor lliura la mercaderia al transportista designat pel comprador en el lloc convingut, assumint els costos i riscos fins que la mercaderia estigui a bord del mitjà de transport.
  • DDP (Delivered Duty Paid): Aquest terme representa el màxim nivell de responsabilitat per al venedor, incloent-hi l’obligació de pagar tots els costos fins que la mercaderia és lliurada en el comprador, inclosos els drets d’importació i altres taxes.

Aquesta estructuració detallada i la diversitat d’opcions disponibles ajuden les empreses a planificar amb major precisió i eficiència les seves operacions de comerç exterior, assegurant així transaccions més suaus i previsibles a través de fronteres internacionals.

En resum

Els Incoterms són la brúixola que guia cada pas del procés. Des del lliurament de la mercaderia fins a la distribució dels costos associats amb el transport i el segur, aquests termes defineixen cada aspecte crític de les nostres operacions comercials. Reconeixem que la selecció i aplicació adequada d’un Incoterm específic en un contracte de venda pot tenir un impacte significatiu en les nostres responsabilitats financeres i operatives.
En IES Soler entenem la importància d’aquesta elecció i ens esforcem per prendre decisions informades que ens permetin optimitzar els nostres recursos i garantir transaccions fluides i eficients per als nostres clients i col·laboradors.
Aquesta estructuració detallada i la diversitat d’opcions disponibles ajuden les empreses a planificar amb major precisió i eficiència les seves operacions de comerç exterior, assegurant així transaccions més suaus i previsibles a través de fronteres internacionals.