La importància de la química en les nostres vides

La importància de la química en les nostres vides

La química és una ciència fascinant que exerceix un paper vital en la nostra vida quotidiana, en moltes ocasions sense ser conscients d’això.

És present en productes tan quotidians com la roba, els aliments o els cosmètics i alhora en matèria d’innovació tecnològica, en la creació de nous materials, fabricació de productes més eficients i sostenibles i en processos industrials amb la finalitat de ser una indústria més moderna, eficaç i eficient.

En aquest article, explorarem On hi ha química en IES Soler?

Ens centrarem en com la nostra empresa, n’és partícip desenvolupant solucions innovadores per a processos industrials que satisfan les necessitats canviants de la societat i les exigències del mercat.

Com va començar tot

La història de la química, com a ciència present en el desenvolupament del dia a dia, es remunta a milers d’anys enrere. En l’antiguitat els egipcis i els grecs ja realitzaven experiments relacionats amb la ciència, com la destil·lació i la separació de substàncies.

El terme «química» ve de la paraula «alquímia», una antiga pràctica proto-científica i una disciplina filosòfica que combina diversos elements com la química, la metal·lúrgia, l’astrologia o l’art. L’alquímia va tenir un paper important en el desenvolupament històric de la química, però al llarg de l’Edat mitjana, totes dues disciplines van començar a entendre’s per separat. Els primers químics van estudiar la composició de la matèria i reeixidament van realitzar grans descobriments, com la llei de la conservació de la massa i la llei de les proporcions definides. En el segle XVIII, la química ja es va convertir en una ciència moderna amb la creació de la taula periòdica dels elements per Dmitri Mendeléyev.

La química i la medicina

La química també ha revolucionat el camp de la medicina. Els medicaments moderns, com els analgèsics, els antibiòtics o els tractaments contra el càncer, es basen en compostos químics desenvolupats a través de la recerca científica. Aquests avanços farmacèutics estan salvant i milloren la qualitat de vida a milions de persones a una escala global. A més, la química també és fonamental en el desenvolupament de tècniques de diagnòstic, com la ressonància magnètica i les proves de laboratori, que ajuden els professionals de la medicina a identificar malalties i a brindar un tractament eficaç.
En aquest sector, és rellevant destacar els productes per a la seva aplicació en maquinària per a processos farmacèutics, on l’increment o manteniment de la temperatura és exigent, la divisió IES Calor destaca pels seus escalfadors elèctrics d’immersió o per a aire.
I formant part de la divisió IES Seguretat, distribueix a nivell nacional sistemes de senyalització acústica i/o lluminosa que exerceixen un paper crucial en les denominades sales blanques on la seguretat i el control en aquests entorns és altament estrictes.

La aplicación industrial

La química juga un paper decisiu en la cerca de solucions energètiques sostenibles. El desenvolupament de bateries eficients per a vehicles elèctrics, la producció de panells solars i el disseny de sistemes d’emmagatzematge d’energia són només alguns exemples de com la química està impulsant la transició cap a fonts d’energia més netes i renovables.
Poden recuperar l’article que vam publicar el mes d’octubre passat on parlàvem dels avantatges de l’energia elèctrica de procedència renovable vs de procedència de combustibles fòssils.

En la indústria, a més, també s’utilitza per a l’optimització de processos industrials, reduint la petjada de carboni i minimitzant l’impacte ambiental entre altres aspectes. En aquest procés industrial és on la divisió Calor d’IES pot aportar la seva experiència en la fabricació d’equips elèctrics industrials per a l’escalfament de fluids, líquids o gasos. Equips dissenyats sota projectes amb exigents especificacions del client, ja que el mercat demanda cada vegada un producte/servei més eficient.

Gràcies a aquesta evolució, IES pot operar en un ampli ventall de sectors.

La nostra experiència adquirida durant més de 15 anys dins del sector de l’enginyeria avala que els nostres fabricats, són equips de qualitat. Solucions dissenyades per al tractament d’aigües, dessaladores i aigües residuals, i en equips per al sector de la indústria paperera, farmacèutic, petroquímic, alimentari, oil&gas, minera o tèxtil.

Els reptes de la química a nivell global

El químic Alec Groysman, doctor israelià en química física i expert en materials de corrosió, afirma que és gràcies a la química i l’enginyeria química que l’esperança de vida es va duplicar en el segle XX.

El Dr Groysman explica que l’experiència israeliana és extrapolable a la resta del món. I per a això posa com a exemple la sequera, diu que es pot resoldre el problema de la falta d’aigua pura desenvolupant la tecnologia de dessalinització basada en l’osmosi inversa de l’aigua de mar, com ja s’ha fet al seu país.

A nivell global, trobem que moltes de les empreses de la indústria química funcionen amb gas natural i no fuel ni gasoil, aquesta situació ofereix molts avantatges com la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i la disminució de costos de l’electricitat. La labor dels enginyers químics ha estat indispensable per a arribar a aquest punt, ja que exerceixen un paper destacat en el desenvolupament del seu funcionament.

A més, la química també es troba amb desafiaments en la societat moderna. La gestió adequada dels residus químics i la seguretat són aspectes crucials a abordar. És fonamental promoure la responsabilitat ambiental i la sostenibilitat en la indústria química per a minimitzar els impactes negatius en l’entorn. A més, es requereix una major conscienciació sobre els riscos associats amb els productes químics i la necessitat d’una regulació efectiva per a garantir la protecció de la salut humana i el medi ambient.

Per a concloure

Queda llavors clar que la química exerceix un paper fonamental en la nostra vida quotidiana, i el seu impacte en la indústria moderna és innegable. Des dels productes que usem en la nostra llar fins als avanços tecnològics que ens envolten, la química impulsa la innovació i millora la nostra qualitat de vida. IES Soler destaca com a referent a desenvolupar solucions innovadores i sostenibles, tot l’equip IES està contribuint en l’avanç i en la creació d’un futur més prometedor.

A causa de la trajectòria històrica de la química i a tots els experts anteriors i actuals que han aportat en aquesta disciplina científica, avui podem oferir solucions de qualitat. IES Soler ofereix productes innovadors, eficients i sostenibles gràcies a l’evolució científica i a la tecnologia.