Planta Dessaladora Atacama

Planta Dessaladora Atacama

desaladora atacama

Participació en la Planta Dessaladora Atacama, la més gran per al consum humà a Xile.

La nostra participació en el projecte de Atacama-Xile, dissenyat per GS INIMA empresa especialitzada en les activitats de Medi Ambient associades al Cicle Integral de l’Aigua, va ser el subministrament de cinc escalfadors d’immersió indirectes.
Equips amb brida 10” i 96 kW de potència cadascun, juntament amb el seu armari de control a tiristors per a l’escalfament de dipòsit CIP d’ultrafiltració.

Aquesta notícia ve arran d’un ampli reportatge sobre aquesta dessaladora en la revista Tècnica de Medi Ambient RETEMA.

Un plaer contribuir en aquest projecte de caràcter ambiental.