Protecció IP. Què és i que indica?

Protecció IP. Què és i que indica?

La protecció IP dels equips i dispositius en qualsevol àmbit és de vital importància per a assegurar el seu correcte funcionament i evitar possibles danys.

Per a garantir la seguretat en els dispositius, existeix la classificació de protecció IP (Ingress Protection). És un dels estàndards més coneguts en aquest sentit, ja que estableix nivells de protecció contra l’entrada de cossos sòlids i líquids. En aquest article explicarem què és la IP, la seva nomenclatura, els seus usos i per què és important tenir-la en compte en adquirir equips i dispositius en qualsevol àmbit.

Què és la Ingress Protection?

Ingress Protection

La classificació IP és una norma internacional segons l’estàndard IEC 60529 que s’utilitza per a classificar el grau de protecció o l’eficàcia de segellament de les caixes elèctriques enfront de la intrusió d’objectes, aigua i/o pols deguda a factors humans o agents mediambientals.

És un estàndard a nivell mundial que categoritza els diferents graus de protecció en els equips o dispositius, ja siguin electrònics o industrials. Aquesta classificació es representa mitjançant dos dígits, on el primer indica el nivell de protecció enfront de sòlids i el segon enfront de líquids. La nomenclatura utilitzada en la protecció IP segueix una estructura específica. El primer dígit varia del 0 al 6 i el segon dígit va del 0 al 9. Com més gran sigui el número, major serà la protecció proporcionada per l’equip.

La nomenclatura IP

La Ingress Protection, com hem esmentat, es compon de dos dígits que indiquen el nivell de protecció ofert per un equip o dispositiu contra l’entrada d’objectes sòlids i líquids.

El primer dígit indica la protecció contra els objectes sòlids:

IP0: Sense protecció
IP1-5: Protecció contra objectes sòlids de diferents grandàries, com més alt el número, major la protecció.
IP6: Aïllament total contra la pols.

El segon dígit indica la protecció contra líquids:

IP0: Sense protecció
IP1-8: Protecció contra l’entrada de líquids en diferents nivells. Com més alt sigui el número, major la protecció contra la pressió de l’aigua.
IP9-K: Protecció contra dolls d’aigua potents i alta pressió. L’equip pot resistir dolls d’aigua a alta pressió sense que el líquid entri en el seu interior i fins i tot pot continuar funcionant dins de l’aigua.

La nomenclatura més alta en termes de protecció IP seria la IP69K quant a la resistència tant en objectes sòlids com en líquids. Aquesta classificació és especialment rellevant en entorns industrials que enfronten condicions extremes i requereixen una protecció excepcional.

El primer número en la classificació IP69K, el 6, indica que el dispositiu té una protecció completa contra l’entrada d’objectes sòlids. La protecció contra objectes sòlids de nivell 6 implica que el dispositiu és hermètic i no permet l’entrada de partícules fins i tot en condicions extremadament adverses.

El segon dígit, el 9K, és l’aspecte més destacat de la classificació IP69K. Indica que el dispositiu té la màxima protecció possible contra els líquids, incloent-hi la submersió. La classificació 9K és superior en comparació amb altres classificacions IP, ja que garanteix que l’equip pot suportar dolls d’alta pressió d’aigua calenta des de múltiples adreces sense que l’aigua penetri en el seu interior. A més, aquesta protecció també implica una resistència excepcional contra altres líquids, com a olis, dissolvents i altres productes químics agressius.

Diferents aplicacions de la protecció IP

En general, qualsevol entorn industrial on existeixi la possibilitat d’exposició a líquids, pols, residus, condicions ambientals extremes o substàncies perilloses requereix una consideració acurada de la protecció IP per a assegurar el funcionament segur i fiable.

Per exemple, si vols comprar una bombeta o led exterior o instal·lar una resistència elèctrica, has de tenir en compte l’IP que necessitaràs en funció de les especificacions del client i depenent de la instal·lació (interior, exterior, per a ambients corrosius, etc..) es proporcionarà un tipus de protecció o un altre, d’aquesta manera podràs assegurar-te si és resistent a la pluja o altres elements.

D’altra banda, també és imprescindible en els dispositius electrònics ja que en l’ús diari tenen més possibilitats d’estar exposats a la humitat, ser colpejats o d’acumular pols. No sols en l’àmbit domèstic, la protecció IP també es mesura en la indústria alimentària per a garantir un bon processament del menjar. O fins i tot en l’àmbit farmacèutic ja que la protecció IP és essencial per a garantir la integritat dels processos de fabricació i el compliment de les regulacions sanitàries.

La classificació NEMA

Norma NEMA

Per a IES és important també contemplar la classificació NEMA, es tracta de la classificació de productes per a fabricants elèctrics als EUA. Aquesta classificació, com la Ingress Protection, indica el nivell de protecció que ofereix un dispositiu, abastant des de protecció contra la pols fins a mitjans corrosius. Totes les classificacions NEMA assumeixen que l’encapsulament proporciona seguretat al personal en protegir-lo de parts potencialment perilloses.

Les classificacions NEMA 1-6 i 12-13 estan dissenyades per a ubicacions no perilloses, mentre que el tipus 11 s’enfoca en la resistència a la corrosió. En canvi, els tipus 7-10 s’utilitzen per a qualificar les mercaderies destinades a ubicacions perilloses o explosives.

La diferència entre la IP i la NEMA és, sobretot, que aquesta última classificació té en compte els factors de protecció contra la corrosió. En qüestió d’equivalències entre la IP i la NEMA, seria la següent:

NEMA 1 = IP10
NEMA 2 = IP11
NEMA 3 = IP54
NEMA 4 = IP56
NEMA 4X = IP66
NEMA 6 = IP67
NEMA 12 = IP52
NEMA 13 = IP54

Per a poder subministrar els nostres equips de calor en territori EUA, és imprescindible que compleixin aquesta normativa que prova i qualifica els productes en funció dels estàndards sota la metodologia estatunidenca.
Hem de remuntar-nos a l’any 2014 per a mostrar un dels primers projectes que IES va realitzar complint aquesta normativa NEMA. Es tracta d’un projecte de gran envergadura, el disseny, fabricació i posada en marxa de diversos reescalfadors per a una termosolar en el desert de Nevada. reescalfadors de pas per a vapor saturat, reescalfadors per a aire sec, reescalfadors per a sals foses i també per a aigua.

La protecció IP i NEMA a IES SOLER

Aquestes nomenclatures de protecció s’apliquen en una àmplia varietat d’equips industrials i en IES Soler es comercialitzen en totes dues divisions: En IES Calor dissenyant i fabricant equips industrials de calor elèctrica i en la divisió Seguretat distribuint solucions d’enginyeria acústica a nivell nacional i Portugal.

Per a aconseguir això, a IES Soler prenem com a referència la classificació IP i NEMA en els nostres equips industrials, amb una gran varietat de solucions innovadores en el mercat, com a carcasses segellades hermèticament i recobriments especials, per a salvaguardar els components interns i garantir el seu funcionament eficient en condicions adverses. Els dispositius utilitzats en entorns industrials sovint estan exposats a condicions extremes, com a pols, humitat, vibracions i temperatures elevades, per la qual cosa és crucial comptar amb una protecció adequada per a garantir el seu funcionament òptim i prolongar la seva vida útil.

Aquestes són les IP més comunes dins dels fabricats d’IES:

Aerotermes entre IP34 i IP66
Equips de radiació entre IP20 i IP65
Bateries elèctriques fins a IP66
Escalfadors d’immersió fins a IP68
Intercanviadors fins a IP66

Assegurar una molt bona protecció en els productes industrials, és imprescindible la vida útil de l’equip i per a garantir la seguretat de les persones que els manipulen. En IES treballem de manera segura i responsable amb proveïdors de proximitat homologats i certificats sota els estàndard CE que comptes amb matèries primeres d’alta qualitat.