Què és una certificació ATEX i què aporta IES?

Què és una certificació ATEX i què aporta IES?

Moltes vegades ens despertem amb notícies en els mitjans de comunicació sobre alguna explosió o incendi en empreses amb zones ATEX (Atmosphere Explosive) com a refineries o petroquímiques per posar dos exemples.

La Certificació ATEX és una certificació obligatòria per als equips utilitzats en tots aquells llocs de treball amb el risc d’explosions. Aquests àmbits en els quals, per exemple, els processos de producció impliquen líquids, gasos, pólvores o combustibles que poden generar atmosferes explosives, han de sotmetre’s a rigoroses proves exigides per la Unió Europea per a garantir que el funcionament sigui segur.

Aquesta certificació, per tant, és imprescindible per als qui fabriquen productes que vagin a usar-se en atmosferes potencialment explosives i tinguin la intenció de vendre’ls a Europa perquè han de garantir que els seus equips no provocaran una explosió durant el seu funcionament habitual i compleixin amb la Directiva ATEX 2014/34/UE.

Moltes fàbriques químiques, refineries, centrals elèctriques, empreses de proveïment de gas i també empreses petites com les companyies de processament de fusta, empreses de vernissatge i pintura, d’agricultura o en la producció d’aliments, a més de complir amb la legislació europea, han de contribuir a salvaguardar la seguretat de les vides humanes.

Els informes sobre empreses que han sofert accidents per deflagracions amb importants danys materials continuen sent freqüents i, per tant, els llocs que compleixen amb la Directiva ATEX corren un risc molt de menor d’explosions, a més de que contribueixen a la protecció dels edificis i de les persones.

Existeixen dues Directives ATEX, emeses per la Unió Europea de Normalització, una per a l’usuari de l’equip i una altra per al fabricant:
Directiva ATEX 2014/34/UE (Equips) – Equips i sistemes de protecció destinats a ser utilitzats en atmosferes potencialment explosives
Directiva ATEX 1999/92/CE (Lloc de treball) – Disposicions mínimes per a millorar la seguretat i la protecció de la salut dels treballadors exposats als riscos derivats de les atmosferes explosives.

Mesures per a reduir el risc

ATEX HeatPer a evitar el risc d’explosió, des d’IES Soler hem adoptat mesures tècniques i organitzatives apropiades que eviten tant la generació d’espurnes com la propagació de la deflagració, depenent de la manera de protecció triat. Com a fabricadors, un exemple d’aquest compromís és la gran varietat d’equips personalitzats que oferim per a ambients perillosos i potencialment explosius (aerotermos i bateries d’aire, brides i rosques per a escalfadors d’immersió, reescalfadors, etc.) adaptant-nos sempre a les necessitats específiques que pugui tenir cada client.

Els productes IES estan disponibles en les següents versions:
• Certificació ATEX per a Europa /UKCA EX per a Anglaterra /IECEx per a la resta del món
• Classe de temperatures entre T1 (450°) i T6 (85°).
• Maneres de protecció “d” antideflagrant i “e” seguretat augmentada
• Per a zones 1 i 2 amb categories 2G i 3G per a gasos i 2D i 3D per a pólvores.

A més d’aquesta gamma de productes, IES Soler distribueix una línia de dispositius de senyalització acústica i lluminosa per a la indústria que inclou timbres i sirenes electromecàniques i electròniques, sistemes d’avís a la població o equips d’evacuació per a grans àrees o detectors d’incendis. La línia de lluminosos es caracteritza pel disseny de balises multifuncionals amb alta tecnologia que augmenta tant el rendiment òptic com la vida útil del producte.
Aquestes mesures són clau per a la seguretat i la protecció dels treballadors de l’empresa, així com per a la població ja que gràcies a elles es procedeix a les fases d’evacuació i intervenció.

Quins són els beneficis de la certificació ATEX?

ATEX HeatNo totes les organitzacions que sol·liciten la certificació ATEX la reben. L’organisme notificat s’encarrega de realitzar estrictes inspeccions de seguretat i auditories de qualitat durant setmanes i fins i tot mesos en diverses condicions d’assaig abans d’atorgar la certificació. Fins i tot després de tramitar la certificació, es duen a terme controls de qualitat, comprovacions de conformitat i auditories de seguiment per a garantir que el producte compleix amb els estrictes criteris de referència.
La certificació ATEX indica que l’organització compleix amb la normativa de seguretat i ofereix un entorn lliure de perills per a treballar atorgant major credibilitat i augmentant la imatge de la marca.

Entre els beneficis de posseir la certificació ATEX estan:
• Confirmació sobre la seguretat de l’entorn de treball dins i fora de l’organització.
• Millora de la identitat de la companyia entre clients i potencials clients, treballadors i accionistes.
• Augment de la base de clients.
• Genera un reconeixement de marca no sols a nivell nacional sinó també a Europa i en la resta del món.

Per tot això, la nostra certificació ATEX, obtinguda en 2017, d’acord amb la directiva Europea 2014/34/EU i posteriorment en 2018 la certificació IECEX sota les normes internacionals de la sèrie IEC 60079, per al disseny, fabricació i venda d’equips de calor elèctrica ha tingut una gran importància en la identitat de la companyia reafirmant la nostra experiència de més de 75 anys en el sector i la nostra capacitat tècnica com a empresa a tot el món.