Cuidem el Medi Ambient

Cuidem el Medi Ambient

ambiafme

En IES ens sumem a cura del Medi Ambient amb el correcte tractament de residus de material elèctric.
Donis que iniciem la implantació de la normativa mediambiental ISO:14001:2015, no hem deixat de treballar i millorar en tots els aspectes ambientals.
És per això que podem certificar que donem compliment a les obligacions de reciclatge i reutilització derivades del Reial decret 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE II).

La terra no ens pertany. Nosaltres pertanyem a la terra. Chief Seattle