Guia per a seleccionar una eficient Climatització Industrial

Guia per a seleccionar una eficient Climatització Industrial

L’elecció del sistema de climatització industrial més adequat és essencial per a garantir l’eficiència i el confort en qualsevol entorn.

Volem puntualitzar que, encara que IES desenvolupi projectes de Calor Elèctric donant solucions d’enginyeria, dins de mercats d’alt nivell competitiu com els d’energia, indústria i transport, també produeix una àmplia gamma d’equips més comercials tots ells englobats en un catàleg de productes estàndard d’aplicació en el Confort Industrial. Equips que per la seva composició i disseny són idonis per a instal·lacions ràpides i d’eficaç resultat, enfocats fonamentalment per al període hivernal.

Aquest article vol servir de guia per a ajudar a triar l’equip de calor elèctric més adequat per a cada situació. La nostra atenció estarà centrada en els sistemes de transferència de calor de naturalesa més senzilla, amb el propòsit de proporcionar confort tèrmic i garantir un ambient laboral o social confortable.

Atès que cada empresa i aplicació té requisits específics, és crucial comprendre les opcions disponibles i com s’adapten a les necessitats particulars del seu negoci.

Calefacció per Infraroig i calefacció per Convecció

Abans de res, hem d’entendre les diferències fonamentals entre les dues tecnologies més comunes de calefacció industrial: la calefacció per infraroig i la calefacció per convecció, dos mètodes de transferència de calor.

Calefacció per Infraroig

Aquest mètode es basa en l’emissió de radiació infraroja per a escalfar objectes o persones, en lloc d’escalfar l’aire. És especialment eficaç en entorns on es requereix un escalfament ràpid i control precís de la temperatura. La calefacció per infraroig és ideal per a aplicacions com a assecat de pintura, curat de plàstics, o per a mantenir àrees de treball específiques a una temperatura constant. Requereix de l’ancoratge d’emissors de raigs infrarojos en llocs estables com la paret o el sostre i han d’estar connectats al corrent d’electricitat per a funcionar.

Les ones infraroges es divideixen en tres categories principals, cadascuna amb diferents longituds d’ona i aplicacions.

INFRARROJO IES

 • L’ona curta escalfa directament el cos sobre el qual incideix, té menys desbaratament d’energia ja que la calor és més directe i intens, com podria ser un forn de fosa.
 • L’ona mitjana té longituds d’ona intermèdies i són útils per a escalfar objectes sòlids i líquids, així com àrees més grans, per exemple, un escalfador de radiació per a escalfar una habitació.
 • L’ona llarga és ideal per a escalfar àrees grans i objectes que requereixen calor constant i suau, són adequades per a aplicacions de calefacció exterior com seria un escalfador de pati a l’aire lliure.

En IES Soler, experts en confort industrial, oferim productes emissors de calor per radiació infraroja, des dels models RI-S i RI-D de caràcter més industrial, composts per un o dos elements tubulars fins als radiadors d’infrarojos de gamma més comercial RI-EXT, PIM o HOTTOP amb IP per a exteriors i diverses combinacions per a muntatge en paret, sostre, ombrel·la, etc.

Calefacció per Convecció

A diferència de l’anterior, la calefacció per convecció se centra en escalfar l’aire d’un espai, es produeix per mitjà d’un fluid, ja sigui líquid o gas. Els sistemes de convecció funcionen escalfant l’aire i permetent que es distribueixi de manera uniforme en tota l’àrea. Aquest enfocament és adequat per a calefactar grans magatzems, naus industrials, tot tipus d’espais on es necessita una temperatura constant.

CONVECCION IES

La calefacció per convecció transfereix calor a través del moviment de l’aire o d’un fluid calent, els tipus de calor es classifiquen segons la naturalesa d’aquest.

 • La convecció natural es transfereix a causa de les diferències de densitat en un fluid, generalment l’aire que quan és calent tendeix a ascendir i quan és fred a descendir, creant un flux de convecció natural, un exemple seria l’escalfament d’una habitació mitjançant un radiador col·locat sota una finestra.
 • La convecció forçada és quan un dispositiu com un ventilador o un sistema de calefacció per aire forçat mou l’aire calent a través d’un espai de manera controlada i ràpida, com podria ser el sistema de calefacció central en llars que utilitzen la convecció forçada.
 • Finalment, la convecció mixta, que combina elements de convecció natural i forçada, el moviment de l’aire calent és impulsat en part per les diferències de densitat i en part per un dispositiu de ventilació, un exemple seria un escalfador de base.

El que diferencia aquest sistema a la calefacció per infrarojos, és que aquesta tecnologia fa que s’escalfi l’aire al voltant de l’objecte que desprèn calor i, com a conseqüència, l’entorn s’escalfa fent que l’aire circuli de manera natural. A més, els convectors compten amb resistències que, en ser alimentades amb electricitat, escalfen l’aire que flueix a través d’ells i l’emeten cap a l’entorn, estalviant l’afegit d’un ventilador que impulsi l’aire a través del sistema.

En IES Soler, experts en confort industrial, oferim els següents productes emissors de calor per convecció: des d’un senzill convector CEM fins a una completa gamma d’aerotermos murals i portàtils AER-EM i AER-PE disponibles en rangs de 3,2 fins a 27kW i amb l’opció antideflagrants per a zones classificades amb perill d’explosió ATEX.

Les claus de la Climatització Industrial

La climatització industrial es refereix al procés de controlar i mantenir les condicions ambientals en entorns industrials per a garantir un ambient adequat i segur per a les persones que treballen allí, així com per a també optimitzar els processos industrials. Això implica regular la temperatura, la humitat, la qualitat de l’aire i, en alguns casos, la pressió atmosfèrica dins d’una instal·lació industrial.
En aquest context, en IES destaquem pel nostre enfocament en la calefacció elèctrica, una opció més neta i segura en comparació amb el gas o el fuel. La calefacció elèctrica no sols és de fàcil instal·lació, sinó que també ofereix la possibilitat de ser alimentada per fonts d’energia renovable, la qual cosa la converteix en una opció respectuosa amb el medi ambient. Això significa que les instal·lacions industrials que opten per aquesta mena de calefacció elèctrica tenen el potencial de convertir-se en instal·lacions sense emissions de CO₂, contribuint així a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

La climatització industrial és essencial en moltes indústries per a diversos propòsits, com la fabricació, l’emmagatzematge i la recerca.

Què hem de tenir en compte per a triar el nostre sistema de calefacció industrial?

 • Control de temperatura: En moltes instal·lacions industrials, és fonamental mantenir una temperatura constant per a garantir la qualitat dels productes fabricats. Això pot incloure el refredament de maquinària, la calefacció d’espais de treball o la refrigeració d’àrees d’emmagatzematge i garantir la distribució uniforme de la calor.
 • Eficiència Energètica: Un bon sistema de climatització industrial minimitza el desaprofitament d’energia i cerca optimitzar l’eficiència per a mantenir els costos operatius el més baixos possible.
 • Control d’humitat: En uns certs processos industrials, ja sigui en la producció de material d’automoció, elements químics, farmacèutics o de construcció, és crucial mantenir nivells específics d’humitat per a evitar reaccions no desitjades i així garantir la qualitat del producte final.
 • Qualitat de l’aire: En algunes indústries, com l’electrònica o l’alimentària, és important controlar la qualitat de l’aire per a evitar la contaminació del producte i també garantir la salut dels treballadors. Això pot incloure sistemes de filtració d’aire per a eliminar partícules contaminants o gasos nocius.
 • Pressió atmosfèrica: En unes certes aplicacions de recerca o producció, pot ser necessari controlar la pressió atmosfèrica dins d’una instal·lació per a replicar condicions específiques o garantir la seguretat dels processos.
 • Grandària i disseny de la instal·lació: La grandària i el disseny de la instal·lació industrial poden influir en l’elecció del sistema de calefacció. El sistema ha d’adaptar-se a les dimensions i la disposició de l’empresa, i assegurar-se que pugui distribuir la calor de manera uniforme en totes les àrees necessàries.
 • Seguretat: La seguretat és una consideració fonamental en totes les decisions que es prenen en una empresa, però especialment en la instal·lació de sistemes en entorns industrials. El sistema de calefacció ha de complir amb les normatives de seguretat rellevants i tenir característiques de protecció contra possibles incendis i sobreescalfament.
 • Normatives i regulacions: De la mà de les consideracions de seguretat, s’han de verificar les regulacions locals i nacionals relacionades amb aquests sistemes en la indústria. Ha de complir amb totes les normatives i estàndards aplicables, tenint en compte el possible impacte ambiental del sistema considerat. Les opcions haurien de ser respectuoses amb el medi ambient i que redueixin les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Consulti el nostre catàleg de Confort Industrial per a fórmules i càlculs orientatius per a Aerotermos i Radiadors

Els sistemes de climatització industrial solen ser complexos i han d’adaptar-se a les necessitats específiques de cada indústria i ubicació. Poden incloure equips com a sistemes de calefacció, ventilació, aire condicionat, deshumidificadors, sistemes de filtració d’aire i sistemes de control avançats per a mantenir les condicions requerides de manera constant.

En resum, la climatització industrial gestiona les condicions ambientals en entorns industrials amb la finalitat d’assegurar l’eficiència dels processos, la seguretat de les persones i els productes.